چریکی CHIRIKI

 

 

سیستم اطفاء حریق با تکنولوژی CAFS

دستی

برند : CHIRIKI (10 LIT)

سیلندر اطفاء حریق چریکی (CHIRIKI) تولید شده توسط ایمن صنعت

برای دریافت فایل مشخصات فنی اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

مشخصات فنی

ویژگیCHIRIKI
ظرفیت اسمی۱۰ لیتر
ظرفیت خروجی۱۲۰ لیتر
زمان تخلیه۹۰ ثانیه (۱:۳۰ ثانیه)
طول شیلنگ۱.۵ متر
پرتاب مواد ( رکورد )۱۲ متر ( ۱۲ بار فشار )
پرتاب مواد ( موثر )۱۰ متر
شعاع اطفا۱۲ متر
دفعات استفادهبارها تا زمان تخلیه کامل
قابلیت پیشگیری علاوه بر اطفادارد
قابلیت چسندگی مواد اطفاییروی کلیه سطوح
خروجی نازل۱.۲ اینچ
نیاز به پمپ و برقندارد
کلاس اطفاییجامداتA
مایعاتB
الکتریسیتهC
فلزاتK
قابلیت توسعهقابل تنظیمبدون توسعه
کم توسعه
میان توسعه
پر توسعه