مسئولیت های اجتماعی

CSR) corporate social responsibility)

مسئولیت های اجتماعی سازمان به مفهوم رفتار هر سازمان در قبال جامعه و محیط اطراف، فارغ از دستیابی به منافع اقتصادی است.
سازمان ها در حین انجام امور روزانه و جاری همیشه با چالش های اجتماعی، اقتصادی، قانونی، اخلاقی، و زیست محیطی روبرو می شوند.
شرکت E-men با هدایت مدیرانی که دغدغه هایی فراتر از صرفاً دستیابی به ثروت دارند سعی در تعریف و انجام مسئولیت های اجتماعی برای خود دارد.
سعی مان این است که انجام مسئولیت های خود را به وظیفه تبدیل کرده اما تلاش خواهیم کرد که اطلاع رسانی انجام وظایف مان تبدیل به شعار یا وسیله ای برای تبلیغات نشود.
لذا برخی از تعهدات خود در قبال جامعه پیرامون را با شما به اشتراک می گذاریم به این امید که همه با هم نسبت به تعیین و انجام مسئولیت های اجتماعی بیش از پیش تلاش نماییم.
– نظارت دقیق بر روند تولید محصولات و جلوگیری از آسیب به محیط زیست. ( در این خصوص موفق به اخذ تاییدیه عدم آلایندگی طی فرایند تولید از سازمان حفاظت محیط زیست شده ایم.)
– ما سعی داریم با استفاده از مواد اولیه و ابزار آلات و سایر ملزومات ایرانی با کیفیت، به رونق تولید ملی کشورمان کمک کنیم. همچنین سعی داریم با کاهش سود سازمانی، امکان استفاده از محصولات ایمنی و اطفا حریق با کیفیت را برای اکثریت جامعه فراهم سازیم.
– ما سعی داریم در حمایت از سازمان ها، نهادها و مجموعه هایی که دغدغه های مشترک با ما در خصوص مسئولیت های اجتماعی دارن خدمات رایگانی را ارائه نماییم که در زیر به چند مورد اشاره شده است:

  • سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تا ۵ شارژ رایگان دریافت می کند.
  • کلیه مدارس دولتی واقع در شهرها ۲ شارژ و کلیه ی مدارس دولتی روستاها یا مناطق محروم ۵ شارژ رایگان دریافت می کنند.
  • کلیه خانه های سالمندان دولتی و سایر مجموعه های فعال در زمینه امور نگهداری از افراد کم توان تا ۲ شارژ رایگان دریافت می کنند.
  • کلیه بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی تا ۲ شارژ رایگان دریافت می کنند.
  • کلیه ی مراکز نگهداری از حیوانات آسیب دیده ۲ شارژ رایگان دریافت می کنند.
  • کلیه ی دامپزشکی های دولتی ۲ شارژ رایگان دریافت می کنند.
  • سازمان بهزیستی کل کشور و تمامی سازمان های تابعه ۲ شارژ رایگان دریافت میکنند.
  • سازمان زندان های کل کشور و تمامی مراکز تحت پوشش این سازمان ۲ شارژ رایگان دریافت می کنند.

به اطلاع می رساند در همین راستا به زودی درصدی از سود شرکت E-men به موسسات خیریه ی معتبر تعلق می گیرد.
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما اینجا مطرح نمایید.