تکنولوژی  CAFS در سازمان ها

 

برخی سازمان ها که از CAFS استفاده می کنند :

 

  • دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI)
  • آزمایشگاه های تحقیقات دریایی ایالات متحده (NRL)
  • فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده / NAVSPECWAR
  • نیروی هوایی Para Rescue ایالات متحده/ تیم های ویژه Ops
  • ارتش ایالات متحده
  • نیروی تجهیزات سریع ارتش ایالات متحده (REF)
  • سپاه دریایی ایالات متحده
  • آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA)
  • تیم های پشتیبانی غیر نظامی ایالات متحده
  • آژانس مدیریت اضطراری فدرال ایالات متحده (FEMA)
  • آژانس امنیت ملی ایالات متحده (NSA)
  • آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده (DIA)
  • وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)
  • پلیس و آتش نشانی ایالات متحده
  • آژانس کاهش تهدیدهای دفاعی ایالات متحده (DTRA)
  • موسسه ملی استاندارد و فناوری ایالات متحده (NIST)