تام تک TAMTECH

 

 

سیستم اطفاء حریق با تکنولوژی CAFS

دستی

برند : TAMTECH (50 LIT)

سیلندر اطفاء حریق تام تک (TAMTECH) تولید شده توسط ایمن صنعت

برای دریافت فایل مشخصات فنی اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

مشخصات فنی

ویژگیTAMTECH
ظرفیت اسمی۵۰ لیتر
ظرفیت خروجی۱۰۰۰لیتر
زمان تخلیه۳۰۰ ثانیه ( ۵ دقیقه )
طول شیلنگ۱۰ متر
پرتاب مواد ( رکورد )۲۵ متر ( ۱۲ بار فشار )
پرتاب مواد ( موثر )۲۲ متر
شعاع اطفا۳۲ متر
دفعات استفادهبارها تا زمان تخلیه کامل
قابلیت پیشگیری علاوه بر اطفادارد
قابلیت چسندگی مواد اطفاییروی کلیه سطوح
خروجی نازل۳.۴ اینچ
نیاز به پمپ و برقندارد
کلاس اطفاییجامداتA
مایعاتB
الکتریسیتهC
فلزاتK
قابلیت توسعهقابل تنظیمبدون توسعه
کم توسعه
میان توسعه
پر توسعه