بی باک B-BAK

 

 

سیستم اطفاء حریق با تکنولوژی CAFS

دستی

برند : B-BAK (50 LIT)

سیلندر اطفاء حریق بی باک (B-BAK) تولید شده توسط ایمن صنعت

برای دریافت فایل مشخصات فنی اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

مشخصات فنی

ویژگیB-BAK
ظرفیت اسمی۵۰ لیتر
ظرفیت خروجی۵۵۰ لیتر
زمان تخلیه۲۰۰ ثانیه ( ۳:۲۰ ثانیه)
طول شیلنگ۱۰ متر
پرتاب مواد ( رکورد )۲۵ متر ( ۱۲ بار فشار )
پرتاب مواد ( موثر )۲۲ متر
شعاع اطفا۳۲ متر
دفعات استفادهبارها تا زمان تخلیه کامل
قابلیت پیشگیری علاوه بر اطفادارد
قابلیت چسندگی مواد اطفاییروی کلیه سطوح
خروجی نازل۳/۴ اینچ
نیاز به پمپ و برقندارد
کلاس اطفاییجامداتA
مایعاتB
الکتریسیتهC
گازD
فلزاتK
قابلیت توسعهقابل تنظیمبدون توسعه
کم توسعه
میان توسعه
پر توسعه