اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

 

 

سیستم اطفاء حریق با تکنولوژی CAFS

نیمه اتوماتیک و اتوماتیک

این سیستم ها بر مبنای تکنولوژی  CAFS به همراه پایپینگ و برخی بخش های مکانیکی در شرکت E-men تولید شده و بر اساس کلاس حریق مورد نظر، حجم (بار) حریق، محل نصب و م

ساحت پوششی لازم، طبق بالاترین ضریب ایمنی و با رعایت استانداردهای NFPA  امریکا طراحی و نصب می شود.

شایان ذکر است عملیات تست سیستم قبل از تحویل انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 تفاوت های عملکرد سیستم اتوماتیک و نیمه اتوماتیک E-men

ویژگی / عملکرداتوماتیکنیمه اتوماتیک
تشخیص حریقاتوماتیکاتوماتیک
اطفا حریقاتوماتیکتوسط اپراتور
نیاز به برقداردندارد
شلنگندارددر سیستم نیمه اتوماتیک شلنگ امکان اطفاء نقاطی که پایپینگ ندارند را فراهم می سازد.

مقایسه سیستم نیمه اتوماتیک E-men با فایر باکس ( Fire Box )

ویژگیE-menFire Box
زمان آماده به کارحد اکثر ۵ ثانیهحداقل ۲۰ ثانیه
نیاز به برقندارددارد
نسبت ظرفیت مخزن به حجم خروجی ۱ به ۱۰۱ به ۱
استهلاک و احتمال خرابی در استارتندارددارد
آثار جانبی استفادهندارد ( مواد اطفایی پس از مدتی تبخیر می شود )دارد
پرتاب مواد اطفایی۲۲ متر۲۰ متر
شلنگ۲۰ متر۲۰ متر
کلاس اطفاییجامداتAفقط جامدات ( A )
مایعاتB
الکتریسیتهC
گازD
فلزات قابل اشتعالK